Všeobecné obchodní podmínky

Prosím, přečtěte si pečlivě tyto podmínky, které tvoří důležitou součást smlouvy pro váš výlet do Černobylu, nebo raketovou základnu Pervomajsk. Všechny výlety inzerované cestovní agenturou doČERNOBYLU.cz („my“) jsou organizovány společností radioPROactive a.s., Valachovej 1, Bratislava, Slovensko a jsou prodávány za následujících podmínek:

Vysvětlení pojmů:

 • Výlet / zájezd / exkurze = Návštěva a prohlídka
 • Vedoucí osoba / leader = osoba, která vytvoří a spravuje svou a skupinovou rezervaci
 • V těchto obchodních podmínkách znamená „vy“ a „vaše“ všechny osoby uvedené při rezervaci výletu (včetně každého, kdo je později přidán, nebo nahrazen)
 • Ceny výletů v měně € jsou na našich stránkách vždy aktuální, konečné a bez skrytých poplatků. Ceny uvedené v Kč jsou pouze orientační a vždy závisí na aktuálním kurzu Kč/€/UAH.

1. Uzavření smlouvy

Na základě vaši objednávky od nás získáte konkrétní nabídku na výlet, která má platnost 14 dní nebo do plné obsazenosti zvoleného termínu – záleží, která skutečnost nastane dříve. Osoba, která uskutečňuje rezervaci (vedoucí osoba), musí být starší 18 let a musí být právně způsobilá ke spravování rezervace jménem každého spolucestujícího ve své skupině. Osoba, která spravuje rezervaci, je také povinna seznámit ostatní spolucestující s těmito všeobecnými podmínkami.

V průběhu rezervace výletu vybíráme na český účet finanční zálohu, jejímž zaplacením potvrdíte svůj skutečný zájem o výlet. Zbytek ceny poté doplatíte na místě nástupu v měně €. U každého našeho výletu / zájezdu jsou uvedeny platně platné storno podmínky.

Veškeré bezhotovostní platby probíhají v měně € na český účet číslo: 2101442157 / 2010 – vedený u Fio banky a.s.

V závislosti na dostupnosti vybraných ujednání bude smlouva mezi námi a vámi existovat od data vámi zaplacené zálohy za objednaný/rezervovaný výlet.

2. Online rezervace

Při zadávání rezervace prostřednictvím našich webových stránek musíte vyplnit jméno (vedena jako vedoucí osoba), emailovou adresu, telefonní číslo, počet cestujících, datum termínu výletu, souhlas se zpracováním osobních údajů, potvrdit tyto všeobecné podmínky a potvrdit, že v době výletu budou všichni cestující ve vaši rezervaci plnoletí. Při odeslání objednávky vám bude vytvořen klientský účet (přihlášovací údaje dostanete v emailu), ve kterém nalezneze veškeré podrobnosti o vaši rezervaci. Na základě této objednávky ověříme aktuální dostupnost termínu a v případě kladného posouzení rezervaci dokončíme. V případě, že termín uvedený v objednávce nebude dostupný, navrhneme alternativní datum.

Všechny podrobnosti, které nám prostřednictvím našich webových stránek poskytnete (včetně vašeho jména, čísla pasu, data narození a dalších) budou používány v souladu se zásadami GDPR a souborů cookies, přičemž veškerá komunikace bude šifrována pomocí Technologie SSL (secure socket layer).

Pro zajištění bezpečnosti našich webových stránek a bezpečné odesílání dat z našich formulářů děláme maximum, avšak odsouhlasením těchto všeobecných podmínek souhlasíte a jste si vědom, že žádný bezpečnostní software na vaši, ani naši straně nikdy není 100% bezpečný.

3. Cestování autobusem

Pokud není uvedeno jinak, autobusy, kterými cestujeme jsou pro 18-20 míst. Autobusy nejsou v našem vlastnictví a jsou pronajaty od místního subdodavatele. Nemáme tedy žádnou odpovědnost za autobusy a řidiče. Kromě toho nejsme zodpovědní za žádné osobní věci ani za zdravotní a materiální škody, ke kterým může dojít při vjezdu, jízdě nebo parkování autobusu apod. Toto platí po celou dobu vašeho výletu. Veškeré škody, nároky a žaloby musí být uplatněny u poskytovatele autobusové dopravy.

Ohledně dopravy se vždy snažíme uspokojovat jednotlivé skupiny, ale ne vždy je to z provozních důvodů možné. Vaše skupina může být požádána, aby váš autobus byl sdílen i s jinou skupinou. Jen opravdu ve výjimečných případech může nastat situace, že bude vaše skupina požádána a rozdělena do různých vozidel. Snažíme vždy tomu zabránit, ale může nastat situace, kdy to bude nutné (například porucha vozu apod.).

4. Zrušení výletu

Zrušení vašeho výletu námi nebo partnery:

 • Minimální počet osob na výlet je 5. V případě, že je bude méně lidí, máme my, nebo naši partneři právo zrušit celý výlet a nabídnout vám vhodnou náhradu (např. přesunout vás na jiné datum, změnit typ výletu atd.).
 • Zrušení z důvodu úředního omezení (černobylská exkurze):
  My, nebo náš partner, subdodavatel nebudeme moci získat pro vás, nebo jiného vašeho spolucestujícího povolení z důvodu zákonných, či úředních překážek.
 • Vedení Černobylské zóny zruší z nějakého důvodu exkurzi.
 • Ukrajinská vláda uzavře zónu v důsledku nějaké přírodní katastrofy, nouzové situace (válka, nepokoje, požár apod.),
  budeme nuceni zrušit celou výlet.

V případě, že jste již zaplatili zálohu nebo celkovou cenu výletu, bude tato částka vrácena na váš bankovní účet dle aktuálního kurzu €/Kč u Fio banky a.s. . My, ani naši partneři nejsme povinni pokrýt veškeré vaše další náklady, které jste měl při cestě ke zrušenému výletu (letenky, ubytování, pojištění apod.).

Zrušení výletu z důvodu vyšší moci (pandemie, přírodní katastrofy, válečný konflikt apod.): V těchto případech se každá taková událost řeší individuálně s ohledem na situaci. 

 • Výlety s vnitřní prohlídkou elektrárny: Pokud do výletu zbývá méně jak 25 dní, zálohu Černobylská elektrárna již nevrací, ale je možné výlet přesunout na pozdější datum.
 • Výlety bez vnitřní prohlídky elektrárny:  zaplacenou zálohu lze vrátit i 2-3 dny před výletem a to se zohledněním případných vynaložených nákladů, jenž by nám vznikly.

5. Změna rezervace

 • Každá vaše spolucestující osoba má právo upravit svou rezervaci, avšak není oprávněna měnit termín výletu a údaje svých spolucestujících. Toto oprávnění má pouze vedoucí osoba skupiny.
 • Vedoucí osoba může měnit údaje všech osob, upravit, úplně zrušit rezervaci nebo přiřadit náhradu za vás, či jinou osobu ve vaší skupině a to do 21 dnů před plánovaným výletem. V takovém případě jste povinen nás informovat emailem nebo telefonicky.

Jestli bude do výletu zbývat méně jak 21 dní a budete chtít změnit, či upravit vaše rezervační údaje, nemusíme vám poskytnout služby v plném rozsahu – nebudeme vám moct garantovat, že vám ukrajinské úřady vydají včas potřebné dokumenty, které je nutné mít pro vstup do Černobylské zóny. Pokud se rozhodnete změnit datum vaší cesty, máme právo účtovat 20 € / osobu jako poplatek za zpracování (účtují partneři).

V případě, že výlet zrušíte, storno podmínky se řídí předem dohodnutými storno podmínky – viz odstavec. č. 1 těchto všeobecných podmínek.

6. Český a Slovenský výklad

 1. Český a Slovenský výklad není nikdy 100% zaručen a v případě neočekávaných událostí (např. nemoc tlumočníka apod.), je výklad veden v angličtině/ruštině a to bez jakékoliv finanční náhrady.
 2. Za Český nebo Slovenský výklad si v termínech, ve kterých to neplánujeme předem, můžeme účtovat poplatek 150€ / za 1 den / na skupinu (účtují partneři) – částka se spravedlivě rozdělí se mezi cestující. Pokud by došlo ke zrušení již zaplaceného CZ/SK výkladu (viz bod č.6/1), bude zaplacený poplatek za výklad vrácen a výklad bude veden v angličtině/ruštině.

7. Záruka a odpovědnost

My, jako cestovní agentura dle zákona nezodpovídáme za služby poskytnuté pořádající agenturou a nejsme oprávněni řešit reklamace výletu jménem pořádající agentury. Rádi Vám však kdykoliv a ochotně na emailu vylet@-/#@75f5s1d5r/-docernobylu.cz poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

Na našich webových stránkách naleznete odkazy dalších stránek, za jejich obsah neručíme a nemáme na něj žádný vliv.

8. Řešení stížností

Pokud vaše skupina zažije během výletu problém, okamžitě informujte průvodce, nebo vašeho delegáta, aby mohlo dojít co nejdříve k nápravě. Můžete kontaktovat i nás na tel čísle: +420 608 100 028 a uděláme maximum, abychom váš problém vyřešili v co nejkratší době. Pokud vaše stížnost nebude vyřešena na místě a k plné spokojenosti, měli byste podat stížnost do 10 dnů od vašeho návratu domů a to písemně na emailovou adresu dominik@-/#@75f5s1d5r/-chernobylx.com. Do emailu uveďte všechny relevantní informace, což pomůže rychle identifikovat vaše problémy a urychlí tak zpětnou reakci na váš problém.

9. Pojištění

Ze zákona jsou exkurze / výlety / zájezdy do Černobylu pojištěny, avšak doporučujeme si bez ohledu na tuto skutečnost, zajistit si pro cestu na Ukrajinu vlastní cestovní připojištění.

10. Víza, zdravotní stav, cestovní pas, cestovní dokumentace

Je vaší povinností zajistit, abyste měli platný cestovní pas a víza pro cestování do země, kde probíhá námi zajištěný výlet (Ukrajina). Pokud tak neučiníte, nemáme my, ani naši partneři vůči vám žádnou odpovědnost za jakékoliv náklady, ztráty nebo škody, kterými byste mohli trpět, ani Vám nebude vrácená zaplacená záloha, či již zaplacená suma. Také jste povinen vzít si svůj pas uvedený v rezervaci do Černobylské zóny.

V určitých případech vám ohledně zdravotních požadavků dokážeme poradit, ale nejsme lékaři. Je vaší povinností konzultovat váš výlet s lékařem a přizpůsobit se jeho doporučení a to alespoň dva měsíce před plánovaným výletem. Pokud tak neučiníte a utrpíte v souvislosti s vašim zdravotním stavem jakoukoliv újmu, zranění nebo úmrtí, nemáme my, ani naši partneři vůči vám žádnou odpovědnost a to ani za jakékoliv náklady, ztráty nebo škody, které utrpíte a ani Vám nebude vrácená zaplacená záloha, či již zaplacená suma.

Klienti s vážnými zdravotními problémy a těhotné ženy by neměli do Černobylu a jeho zóny cestovat.

11. Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá a veškeré informace o tom, jak vaše údaje zpracováváme, si můžete přečíst na stránce: JAK NAKLÁDÁME S OSOBNÍMI ÚDAJI

12. Zvláštní požadavky

Pokud máte zvláštní požadavky na stravu (např. vegetariánská, bezlepková apod.), informujte nás o tom nejpozději 5 dní před plánovaným výletem.

V případě, že má někdo ve vaší skupině zdravotní potíže, zdravotní postižení nebo má nějaké zvláštní požadavky v důsledku jakéhokoli zdravotního stavu, či zdravotního postižení, musíte nás vždy o tom informovat ještě před potvrzením rezervace nebo i po ní, pokud ke změně zdravotního stavu došlo později – to abychom vám mohli pomoci s posouzením vhodnosti výletu, který může být v určitých případech fyzicky náročnější – viz oddíl těchto podmínek č. 10.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 16.3.2022

Máte dotaz?

Chtěli byste se poradit s výběrem zájezdu do Černobylu nebo máte dotaz? Kontaktovat nás můžete mnoha způsoby...

Email

vylet@-/#@75f5s1d5r/-docernobylu.cz

Mobil

+420 608 100 028

WhatsApp

+420 608 100 028

Pin It on Pinterest